Wentylatory Typ: KWLE

New product

Dzięki zastosowaniu wysokosprawnych łopat PAX wykonanych z kompozytu zbrojonego włóknem szklanym, charakteryzuje się on wysokimi parametrami przepływowymi w zakresie swojego pola pracy. Wentylator może być stosowany w zakładach górniczych metanowych jako urządzenie klasy I M2 do wentylacji tłoczącej lub ssącej. Praca w polach metanowych stopnia a, b i c zgodnie z obowiązującymi przepisami z niezwłocznym (automatycznym) wyłączeniem zasilania urządzenia po przekroczeniu dopuszczalnego stężenia metanu w powietrzu przetłaczanym i w atmosferze otaczającej wentylator oraz w wyrobiskach zaklasyfikowanych jako klasy A i B zagrożeniem wybuchu pyłu węglowego.

Sposób zabudowy wentylatora oraz rodzaj zastosowanych lutniociągów muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przetłaczanym czynnikiem może być powietrze świeże (wentylacja tłocząca) lub powietrze zużyte (wentylacja ssąca) tzn. mogące zawierać metan i/lub pył węglowy. Zastosowanie wentylatora do wentylacji ssącej wymaga bezwzględnie zabudowy filtra chroniącego wentylator przed transportowanymi cząstkami stałymi znajdującymi się w zużytym powietrzu!

1 Inne produkty w tej samej kategorii: