wentylator promieniowy WP-20

New product

Zastosowanie wentylatora

 

Znajdują zastosowanie w budownictwie i przemyśle.
Właściwości przetłaczanego czynnika dla wykonań standardowych:
- nie może zawierać składników żrących oraz o właściwościach wybuchowych
- dopuszczalna zawartość pyłu - 0,3 g/m3
temperatura czynnika nie może przekraczać:

- 313 K (40°C) - dla wentylatorów z napędem bezpośrednim (NAP1)
- 373 K (100°C) - dla wentylatorów z napędem pośrednim (NAP4)

Dla przetłaczanych czynników o innych właściwościach należy stosowaćwentylatory WP w wykonaniach specjalnych: ciepłoodpornych, korozjoodpornychoraz ciepłokorozjoodpornych.
Wentylator promieniowy typu WP-20 z napędem bezpośrednim zaleca się do stosowania w budownictwie, rolnictwie oraz przemyśle. Służy do przetłaczania czynnika obojętnego w systemach wentylacyjnych i liniach technologicznych gdzie wymagane jest duże ciśnienie ΔpC przy stosunkowo małej wydajności QV. Przystosowane są do przetłaczania czynnika o temperaturze do 40ºC z zawartością pyłu nie większą niż 0,3g/m3 oraz bez składników przyspieszających korozję, żrących i wybuchowych. Dla innych warunków innych od wyżej wymienionych, należy stosowa wentylator w wykonaniu specjalnym. W celu zwiększenia liczby charakterystyk ΔpC =f(QV) w polu pracy wentylatora stosuje się trzy różne szerokości wirnika: 0,75; 1,0; 1,25. Wentylator może pracować zabudowany instalacją na wlocie i wylocie bądź tylko na wlocie lub wylocie.

 

Dane techniczne:

 

 WP-20
Typ
wir.
Prędkość
obrotowa
wirnika
obr./min.
Pobór
mocy

kW
Poziom
ciśnienia
akustycznego
dB(A)

Silnik
Sg
Moc
silnika

kW
1,25 2895 2,2 89 100L-2 3
1 2845 1,8 87 90L-2 2,2
0,75 2845 1,4 83 90L-2 2

 

 

Budowa :

 

 

 

 19 Inne produkty w tej samej kategorii: