aparaty grzewczo-wentylacyjne przeciwwybuchowe typu ASI

New product

Aparaty grzewczo-wentylacyjne typu ASI są to urządzenia służące do przygotowania żądanej ilości powietrza o odpowiednich parametrach w środowiskach zagrożonych wybuchem, w których występują pary benzyny do lakierów, ksylenu, toluenu, octanu etylu i alkoholu etylowego -wg PN 83/H-08110. Mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem Z1; Z2 gazami i parami cieczy palnych należących do podgrupy IIA wybuchowości i klas temperatury T1; T2; T3. Maksymalna temperatura przetłaczanego czynnika nie może przekroczyć 50°C. Zapylenie powietrza nie może przekraczać 0.3 g/m3. Aparat grzewczo-wentylacyjny typu ASI jest typowym aparatem grzewczo-wentylacyjnym dodatkowo zabezpieczonym przed powstaniem iskier mechanicznych powodujących wybuch. Aparaty stosowane są w zakładach, gdzie obok ogrzania powietrza do żądanej temperatury dostarczyć należy powietrze świeże celem zapewnienia właściwych warunków sanitarnych powietrza wewnętrznego. Obudowy aparatów ASIW i ASIP mają identyczne wymiary gabarytowe, różnią się tylko konstrukcją wymienników.


Aparaty grzewczo-wentylacyjne przeciwwybuchowe typu ASI są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. (Dz. Ust. Nr 143, poz. 1393), dokumentacja jest zdeponowana w jednostce notyfikowanej G.I.G. Kopalnia doświadczalna „Barbara” nr. 1453.


OPIS KONSTRUKCJI

Aparaty grzewczo-wentylacyjne przeciwwybuchowe składają się z następujących podzespołów:

- obudowy wykonanej z blach stalowych,
- wentylatora promieniowego z wirnikiem FK osadzonym bezpośrednio na wale silnika elektrycznego,
- żaluzji nawiewnej z możliwością nastawienia kierownic dla regulacji kierunku i zasięgu strugi powietrza wykonanej ze stali,
- wymiennika ciepła wykonanego ze stali przystosowanego do zasilania wodą o ciśnieniu roboczym do 1 MPa lub parą wodną nasyconą o ciśnieniu do 0,6 MPa (co odpowiada temperaturze 165°C).


Aparaty ścienne wodne różnią się od aparatów parowych konstrukcją wymienników. Aparaty ASIP mają wymienniki zasilane parą wodną, a aparaty ASIW są zasilane wodą o temperaturze t1/t2 = 90/70; 110/70; 130/70; 150/70°C. Wymienniki wodne są wykonane jako III i IV rzędowe na ciśnienie robocze instalacji do 1,0 MPa. Elementy grzejne wykonywane są z rur stalowych spiralnie ożebrowanych taśmą stalową i cynkowanych. Wymienniki wykonane są jako II- i III-rzędowe przystosowane do zasilania parą wodną nasyconą o ciśnieniu od 10 - 600 kPa (6 atn.) (co odpowiada temperaturze 165°C). Elementy grzejne wykonywane są z rur stalowych spiralnie ożebrowanych taśmą stalową i cynkowanych.

Poza tym nagrzewnica składa się z:

- żaluzji nawiewnej z możliwością nastawienia kierownic do regulacji kierunku i zasięgu strugi powietrza wykonanej ze stali,
- leja wlotu stalowego z przewężką mosiężną,
- osłony wlotu z siatki mosiężnej.


Aparaty mogą być w wykonaniu prawym i lewym różniącym się tym, że w wykonaniu prawym lej wlotu znajduje się z prawej strony patrząc od strony wylotu (żaluzji), natomiast w wykonaniu lewym - z lewej strony patrząc od strony wylotu. W każdej z trzech wielkości aparatów istnieje możliwość zastosowania jednego z dwóch silników o różnych obrotach. Zastosowanie aparatów z silnikami o niskich obrotach zalecane jest w przypadku wymaganej cichej pracy aparatów i uzyskania wyższej temperatury powietrza na wylocie.

 

Wymiary konstrukcyjne

 

 Wielkość
aparatu
Wymiary
[mm]
a a1 a2 b b1 b2 c c1 c2 dnom d1 d2 d3 e H
woda para woda para
1 572 392 40 358 120 402 293 822 543 390 315 ¾" ¾" ¾" ½" 390 927
2 685 513 50 479 145 506 381 1044 684 480 400 1" 1" 1" ¾" 400 1150
3 841 638 60 604 167 617 468 1262 813 610 500 1¼" 1" 1¼" ¾" 500 1410

 

 Wielkość
aparatu
Silnik indukcyjny trójfazowy przeciwwybuchowy budowy wzmocnionej.
Nap. zasilania – 400V częstotliwość – 50Hz JMB5 – producent
Indukta Bielsko-Biała
Nagrzewnica Masa
aparatu
bez silnika
Typ:
II2GEExeIIT3…
Obroty
[obr./min.]
Moc
[kW]
Masa
[kg]
Typ Masa
[kg]
[kg]
1 SKh90S-4 1405 1,1 12,7 wodna, III-rzęd. 18,5 58,5
wodna, IV-rzęd. 23,8 63,8
SKh90S-6 915 0,75 12,1 parowa, II-rzęd. 14,1 54,1
parowa, III-rzęd. 20,7 60,7
2 SKh90S-4 1405 1,1 12,7 wodna, III-rzęd. 26,5 74,2
wodna, IV-rzęd. 36,9 84,6
SKh90S-6 915 0,75 12,1 parowa, II-rzęd. 23,5 71,3
parowa, III-rzęd. 34,7 82,4
3 SKh90S-6 915 0,75 12,1 wodna, III-rzęd. 40,1 138,1
wodna, IV-rzęd. 50,9 158,9
parowa, II-rzęd. 37,3 135,3
parowa, III-rzęd. 54,4 152,4

8 Inne produkty w tej samej kategorii: