Neolux III

New product

 

CECHY URZĄDZENIA:

- estetyka,
- bardzo cicha praca,
- prosta obsługa,
- regulacja temperatury,
- prosty montaż,
- w okresie letnim możliwość chłodzenia poprzez zasilanie wodą lodową,
- w okresie przejściowym (wiosna-jesień) możliwość ogrzewania za pomocą grzałek elektrycznych,
- przepustnica umożliwia dopływ świeżego powietrza z zewnątrz budynku lub pracę na powietrzu obiegowym,
- sterowanie wydajnością wentylatora (3 zakresy),
- mała powierzchnia zabudowy,
- filtrowanie powietrza.

 

PROPONOWANE ZASTOSOWANIA:

- sale konferencyjne,
- sale obrad,
- biura,
- mieszkania,
- restauracje,
- hotele,
- sklepy,
- pomieszczenia komputerowe,
- wszystkie pomieszczenia, wymagające okresowego lub ciągłego dostarczania świeżego powietrz

 

ZASADA DZIAŁANIA (wyposażenie standardowe):


Aparat grzewczo-wentylacyjny typu NEOLUX III może pracować na powietrzu świeżym i/lub obiegowym. Powietrze zassane przez filtr do wentylatora, kierowane jest na nagrzewnicę, przez którą przepływając ogrzewa się. Ogrzane powietrze kierowane jest przez kratkę wywiewną, znajdującą się w górnej części aparatu, do pomieszczenia. Regulację temperatury w pomieszczeniu przeprowadza się przez:

a) przydławienie zaworu termostatycznego regulującego dopływ wody grzewczej do nagrzewnicy lub włączeniu segmentu grzejnika elektrycznego,

b) regulację stosunku powietrza świeżego do obiegowego przez odpowiednie ustawienie pokrętła przepustnicy,

c) regulację obrotów silnika (3 prędkości obrotowe).

 

REGULACJA:

Wymaganą temperaturę w pomieszczeniu można usyskać poprzez:

- dwustopniową regulację mocy grzałek elektrycznych,
- ustawienie przepustnicy na powietrze świeże lub obiegowe, a dla temperatury powietrza napływającego poniżej 0ºC, przepustnica powinna być zamknięta dla powietrza świeżego.
- regulację dopływu czynnika grzewczego za pomocą zaworu termostatycznego,
- ustawienie prędkości wentylatora (regulacja ilości powietrza).

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

a) elektroniczny regulator temperatury - sterujący pracą grzałek elektrycznych i pracą wentylatora w zależności od żądanej temperatury w pomieszczeniu
- termostat elektroniczny,
- dwa tryby pracy: ZAŁ/WYŁ lub proporcjonalny,
- zakres regulacji od +10ºC do +35ºC,
- ochrona IP 30,
- 3 prędkości wentylatora,

b) regulator HR 40 - programowalny termostat pracy nagrzewnicy aparatu umożliwia:
- swobodne nastawianie czasów włączania oraz możliwość nastawiania dwóch różnych zadanych temperatur, które zapewniają możliwość indywidualnego programowania ogrzewania dla każdego z dni tygodnia,
- samonadzorujące właściwości regulatora zapewniają ochronę urządzenia przed zarastaniem kamieniem wapiennym i przed mrozem (utrzymuje temperaturę grzejnika powyżej 8ºC),
- ręczne pokrętło nastawcze pozwala w każdym czasie na łatwą zmianę temperatury pomieszczenia,
- regulator samoczynnie przestawia się na czas zimowy i letni,

c) cyrkulacyjny ogranicznik temperatury - ogranicza temperaturę na wylocie z aparatu do wartości 50ºC, bez względu na wysokość temperatury wody na wlocie,

d) kanał czerpny.

 

UWAGA!

Urządzenie może być wykonane bez poniższych elementów:

a) grzałek elektrycznych,
b) przepustnicy.

 

ZALETY:

 

  NEOLUX III TRADYCYJNY
GRZEJNIK
(ŻEBERKOWY)
GRZEJNIK
MIEDZIANO-
ALUMINIOWY
Grzanie + + +
Filtrowanie + - -
Chłodzenie + - -
Dogrzewanie + - -
Możliwości nawiewu powietrza
z zewnątrz budynku
za pomocą wentylatora
+ - -
Wymuszanie obiegu
powietrza w pomieszczeniu
+ - -

3 Inne produkty w tej samej kategorii: