Regulator VRS

New product

 

Może być stosowany w nawiewnych i wy­wiewnych układach, średnio i niskociśnieniowych w pozycji pionowej lub poziomej. Regulator pracuje niezawodnie od minimal­nej różnicy ciśnień, która zależy od prędko­ści powietrza (co określa wykres), do mak­symalnej różnicy ciśnień równej 1000 [Pa].

30 Inne produkty w tej samej kategorii: