Klapy przeciwpożarowe odcinające KWP-OM-E-VAV

New product

 

W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, w której zostały zamontowane. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się 
w pozycji otwartej lub zamkniętej (zastosowany siłownik w zależności od wymagań zamyka i otwiera klapę, np. w celu okresowego przewietrzania pomieszczenia).W przypadku aktywacji systemu ochrony przed zadymieniem następuje otwarcie klapy lub pozostawienie jej w pozycji otwartej, w celu umożliwienia dopływu powietrza kompensacyjnego do przestrzeni zadymionej aż do momentu przekroczenia temperatury zadziałania wyzwalacza termicznego (termowyłącznika).

30 Inne produkty w tej samej kategorii: