Klapy zwrotne KZ

New product

Montaż może być wykonany zarówno po stronie ssawnej jak  i tłocznej w dowolnym położeniu. Skrzydła przepustnicy dzięki odpowiednio dobranym sprężynkom otwierają się przy wystąpieniu stosunkowo niskiego nadci­śnienia wkrótce po uruchomieniu wenty­latora.Przy montażu w instalacji pionowej należy zamontować klapę zgodnie z kierunkiem przepływu oznaczonym strzałką na obudo­wie klapy zwrotnej. Przy montażu w insta­lacji poziomej należy pamiętać, że oś prze­pustnicy klapy zwrotnej musi być usytuowana w pozycji pionowej. Położenie to za­pewnia jednakowy układ płaszczyzn klapy zwrotnej podczas jej pracy.

30 Inne produkty w tej samej kategorii: