wentylatory promienowe WP-250, WP-300, WP-355, WP-450, WP-630

New product

Zastosowanie


Wysokosprawne wentylatory promieniowe typu WP w wykonaniu standardowym stosuje się w budownictwie, rolnictwie oraz przemyśle. Są przeznaczone do przemieszczania czynnika obojętnego w warunkach wentylacji i liniach technologicznych. Przetłaczany czynnik nie może zawierać składników żrących lub o właściwościach wybuchowych. Zastosowane silniki mogą pracować w temperaturze otoczenia od –15ºC do +40ºC i wilgotności względnej do 95%.Dopuszczalna zawartość pyłu w powietrzu wynosi 0,3g/m3. Dla innych warunków odbiegających od wyżej wymienionych, należy stosować wentylator w wykonaniu specjalnym.

 


Budowa


Wszystkie elementy wentylatora wykonane są z blachy stalowej. Wirnik promieniowy z łopatkami odgiętymi do tyłu osadzony jest bezpośrednio na wale silnika, który może być zamocowany na specjalnej stalowej podstawie.Wentylator WP koniecznie musi zostać podłączony do instalacji wentylacji za pomocą kołnierzy przyłączeniowych. Wentylator może być wykonany we wszystkich typowych układach pracy zgodnie z normą PN/M 43012.

 

 

1) Obudowa
2) Silnik
3) Kołnierz
4) Kołnierz wlotowy

 

Wentylator w wykonaniu standardowym malowany jest w trzech kolorach:

- RAL 5010
- RAL 5012
- RAL 7047


Wyposażenie dodatkowe:

- amortyzatory,
- siatka ochronna na wlocie i wylocie z wentylatora,
- króćce umożliwiające podłączenie przewodów elastycznych,
- podstawy silnika.

 
Typ L1 L2 L3 H1 H2
WP-250 63 * 510 220 560
WP-300 63 300 510 220 560
WP-355 63 * 210 220 560
WP-450 148 ~475 800 356 663
WP-630 71 * 925 430 995

*Wymiar w zależności od rodzaju stosowanego silnika30 Inne produkty w tej samej kategorii: