Regulatory przepływu i ciśnienia  There are 9 products.

per page
Showing 1 - 6 of 9 items
  • Przeznaczenie: Regulator stałego przepływu powietrza VRRK stanowi niezależny element regula­cyjny, pracujący bez zewnętrznego zasilania energią. Dostarcza stałą pożądaną objętość powietrza niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji, dzięki czemu eliminuje potrzebę równoważenia instalacji.   Przeznaczenie: Regulator stałego...

  • Przeznaczenie:   Regulator stałego przepływu powietrza VRS stanowi niezależny element regulacyjny, pra­cujący bez zewnętrznego zasilania energią. Dostarcza stałą, pożądaną objętość powie­trza niezależnie od zmian ciśnienia w insta­lacji, dzięki czemu eliminuje potrzebę rów­noważenia instalacji.   Przeznaczenie:   Regulator stałego...

  • Przeznaczenie:   Regulator różnicy ciśnień RPP-P przeznaczony jest do regulacji ciśnienia w pomieszczeniach szczelnych oraz przewodach wentylacyjnych, a tym samym utrzymywania zadanej różnicy ciśnień między dwiema strefami. Należy je stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest liniowa charakterystyka regulacji ciśnienia, niezależnie od wielkości... Przeznaczenie:   Regulator różnicy...

  •  Przeznaczenie: Regulator różnicy ciśnień RPP-R przeznaczony jest do regulacji ciśnienia w pomieszczeniach szczelnych oraz przewodach wentylacyjnych, a tym samym utrzymywania zadanej różnicy ciśnień między dwiema strefami. Należy je stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest liniowa charakterystyka regulacji ciśnienia, niezależnie od wielkości przepływu...  Przeznaczenie: Regulator różnicy...

  • Przeznaczenie:   Regulatory KVR są automatycznymi regulatorami stałego przepływu objętościowego. Pełne otwarcie przepustnicy następuje przy dolnej wartości ciśnienia znamionowego. Dalszy wzrost ciśnienia powoduje przymykanie przepustnicy i utrzymanie stałego wydatku strumienia powietrza przepływającego przez regulator.   Przeznaczenie:   Regulatory KVR są...

  •   Przeznaczenie: Regulatory przepływu służą do automatycz­nej regulacji strumienia przepływającego przez kanały powietrza wentylacyjnego za­równo w części nawiewnej jak i wywiewnej instalacji.         Przeznaczenie: Regulatory...

Showing 1 - 6 of 9 items